شرکت کنترل یارا نیکان صنعت (گروه کیان صنعت)

مرکز تخصصی برق اضطراری یو پی اس، ژنراتور، ترانس، استابلایزر

02144077975 - 02146030124 02144079503 - 09126705539

پروژه پشتیبانی و سرویس و نگهداری از یو پی اس های کارگزاری بهمن

پروژه هوافضای سپاه(خرازی)

پروژه شرکت پایاسرام(خدمات سرویس دوره ای یوپی اس)

خدمات یوپی اس گروه کیان صنعت درشرق تهران
پروژه پایاسرام

پروژه شرکت آزمون آسانسور(خدمات سرویس دوره ای یوپی اس)

آزمون آسانسور
خدمات یوپی اس گروه کیان صنعت در محله صادقیه
خدمات یوپی اس گروه کیان صنعت
آزمون آسانسور

نصب و راه اندازی ژنرتور10 کیلو وات در شرکت خطوط آبی

نصب و راه اندازی ژنراتور 10 کیلو وات در شرکت خطوط آبی
نصب و راه اندازی ژنراتور 10 کیلو وات در شرکت خطوط آبی

پروژه شرکت کیهان تجارت دایا (خدمات سرویس دوره ای یوپی اس)

پروژه شرکت گیلراد شمال (خدمات سرویس دوره ای یوپی اس)

.